Οι υπέρβαρες μητέρες θέτουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη στο μέλλον

© Copyright 2012 CorbisCorporation

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη ο δείκτης μάζας σώματος (BMI, body mass index) της μητέρας μπορεί να προβλέψει αν τα παιδιά θα εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αργότερα στη ζωή τους.

Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία από περισσότερα από 1800 παιδιά και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο δείκτης μάζας σώματος μιας μητέρας είναι πιο ακριβής στην πρόβλεψη της εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 των παιδιών τους σε σύγκριση με το οικογενειακό ιστορικό της νόσου ή τους γενετικούς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Ο δείκτης μάζας σώματος του πατέρα δε βρέθηκε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.

Οι επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα με τους συγγραφείς, θα είναι πλέον σε θέση να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 με τη χρήση του δείκτη μάζας σώματος της μητέρας και του παιδιού από ότι χρησιμοποιώντας το βάρος του παιδιού και μόνο. Τα ευρήματα αυτά είναι χρήσιμα, καθώς η πρόσβαση στο δείκτη μάζας σώματος της μητέρας είναι ιδιαίτερα εύκολη. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι είναι σημαντικό να καθοριστεί ποια παιδιά διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη αργότερα στη ζωή τους, ώστε οι γιατροί να μπορέσουν να αποφασίσουν ποιο παιδί χρειάζεται έγκαιρη παρέμβαση. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται κυρίως η υιοθέτηση από την οικογένεια ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.

Πηγή: Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Related Links:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22The+Journal+of+pediatrics%22%5BJour%5D+AND+Sabin+M%5Bauthor%5D&cmd=detailssearch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: