Θνητότητα μετά από εμφάνιση καρκίνου σε διαβητικούς και μη ασθενείς: Επίδραση της μετφορμίνης στην επιβίωση

untitled

Σκοπός:  Ο ΣΔ τ2 συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο διαφόρων ειδών καρκίνου και με μικρή επιβίωση μετά την διάγνωση. Εξετάσαμε την υπόθεση ότι η επιβίωση ελαττώνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους διαβητικούς μετά την διάγνωση συμπαγούς όγκου και ότι η θεραπεία με μετφορμίνη επιδρά θετικά στην επιβίωση.

Υλικό και μέθοδος: Τα στοιχεία λήφθηκαν από περισσότερα από 350 κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια αναδρομική επιδημιολογική μελέτη. Καταγράφηκαν όλα τα άτομα με ή χωρίς διαβήτη που παρουσίασαν για πρώτη φορά όγκο, από τον Ιανουάριο του 1990 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009. Καταγράφηκε επίσης η θεραπεία που ελάμβαναν οι διαβητικοί. Μοντέλα στατιστικής ανάλυσης cox proportional hazards χρησιμοποιήθηκαν για να συγκριθεί η θνητότητα από κάθε είδος καρκίνου και από κάθε άλλο αίτιο.

Αποτελέσματα: από 112.408 άτομα που καταγράφηκαν, 8392 ήταν διαβητικοί τ 2 ( ποσοστό 7,5%). Η θνητότητα από καρκίνο ήταν αυξημένη στους διαβητικούς σε σύγκριση με τους μη διαβητικούς ( hazard ratio 1,09 [95% CI 1.06-1,13 ]) Η θνητότητα ήταν αυξημένη στους ασθενείς με καρκίνο μαστού (1,32 [1,17-1,49]) και καρκίνο προστάτου (1,19 [1,08-1,31]), αλλά ελαττωμένη σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα (0,84 [0,77-0,92]). Όταν αναλύθηκε η αντιδιαβητική θεραπεία, η θνησιμότητα, σε σχέση με τους μη διαβητικούς, ήταν

αυξημένη σε ασθενείς υπό μονοθεραπεία με σουλφονυλουρία (1,13 [1,05-1,21]) ή ινσουλίνη (1,13 [1,01-1,27]), αλλά ελαττωμένη σε ασθενείς υπό μονοθεραπεία με μετφορμίνη (0,85 [0,78-0,93]).

Συμπεράσματα: Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι διαβητικοί έχουν πιο πτωχή πρόγνωση μετά εμφάνιση καρκίνου, αλλά η συσχέτιση ΣΔ-πτωχής πρόγνωσης διαφοροποιείται ανάλογα με την εντόπιση του όγκου και την αντιδιαβητική θεραπεία. Η μετφορμίνη συσχετίστηκε με αύξηση της επιβίωσης, σε σύγκριση τόσο με άλλες αντιδιαβητικές θεραπείες, όσο και με τον μη διαβητικό πληθυσμό.

Πηγή: Διαβητολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος

Related Link:

http://care.diabetesjournals.org/content/35/2/299.abstract

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: