Έκθεση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με την κατανάλωση “ενεργειακών” ποτών

Energy_Drinks_Logo

Τα ενεργειακά ποτά αποτελούν μία κατηγορία καφεϊνούχων ποτών, ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ εφήβων και νέων.

Η EFSA (European food Safety Authority)  δημοσίευσε έκθεση αποτελεσμάτων ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με την κατανάλωση “ενεργειακών” ποτών από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων. Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2012. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 52000 από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των χωρών που έλαβαν μέρος στη μελέτη ήταν και η Ελλάδα.

Η μελέτη έδειξε ότι η ηλικιακή ομάδα η οποία είναι πιο πιθανό να καταναλώνει “ενεργειακά” ποτά είναι οι έφηβοι (10-18 ετών).  Συγκεκριμένα, το 68% συνολικά των εφήβων που έλαβαν μέρος στη μελέτη δήλωσαν ότι καταναλώνουν “ενεργειακά” ποτά (το αντίστοιχο ποσοστό μόνο για την Ελλάδα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, φάνηκε να είναι 48%). Συνολικά μεταξύ των εφήβων που καταναλώνουν τα ποτά αυτά, το 12% είχε “υψηλή χρόνια” κατανάλωση (κατανάλωση τουλάχιστον 4-5 ημέρες την εβδομάδα, με μέση κατανάλωση 7 λίτρα “ενεργειακών” ποτών το μήνα), ενώ το 12% είχε “υψηλή οξεία” κατανάλωση (κατανάλωση τουλάχιστον 1 λίτρο περίπου τη φορά). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από την ηλικιακή ομάδα των παιδιών (3-10 ετών), όπου το 18% δήλωσε ότι καταναλώνει ενεργειακά ποτά. Μεταξύ αυτών, το 16% είχε “υψηλή χρόνια” κατανάλωση των ποτών αυτών με μέση κατανάλωση σχεδόν 4 λίτρα “ενεργειακών” ποτών το μήνα.  Τα δεδομένα από τους ενήλικες έδειξαν ότι περίπου το 30% των ενηλίκων καταναλώνουν “ενεργειακά” ποτά.  Μεταξύ αυτών, το 12% είχε “υψηλή χρόνια” κατανάλωση των ποτών αυτών με μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα “ενεργειακών” ποτών το μήνα, ενώ το 11% είχε “υψηλή οξεία” κατανάλωση.

Όσον αφορά στη συνεισφορά των “ενεργειακών” ποτών στη συνολική διαιτητική έκθεση στην καφεΐνη, εκτιμήθηκε ότι αυτή είναι περίπου 8% για τους ενήλικες που καταναλώνουν “ενεργειακά” ποτά, 13% για τους εφήβους καταναλωτές και 43% για τα παιδιά που καταναλώνουν “ενεργειακά” ποτά.

Παράλληλα η μελέτη εξέτασε την ταυτόχρονη κατανάλωση ενεργειακών ποτών μαζί με αλκοόλ (μια πρακτική που φάνηκε να ακολουθείται περίπου από το 56% των ενηλίκων και το 53% των εφήβων) αλλά και την κατανάλωση των ποτών αυτών στο πλαίσιο κάποιας έντονης αθλητικής δραστηριότητας (μια πρακτική που φάνηκε να ακολουθείται περίπου από το 52% των ενηλίκων και το 41% των εφήβων).

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για το δείγμα των ελλήνων εφήβων (11-18 ετών) από τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της EFSA, με τα αποτελέσματα της μελέτης που είχε εκπονήσει ο ΕΦΕΤ σε μαθητές λυκείου (15-18 ετών), παρατηρούμε ότι τα ποσοστά κατανάλωσης “ενεργειακών” ποτών είναι παρόμοια (περίπου 44% του δείγματος στη μελέτη του ΕΦΕΤ έναντι 48% στη μελέτη για λογαριασμό της EFSA).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στους λόγους επιλογής των ποτών αυτών μεταξύ των εφήβων, η γεύση αποτελεί τον κυριότερο λόγο επιλογής τους και στις δύο μελέτες.

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) σχετικά με την ευρωπαϊκή έρευνα που εκπονήθηκε για λογαριασμό της EFSA αναφορικά με την κατανάλωση “ενεργειακών” ποτών, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/394e.htm?utm_source=alerts&utm_medium=email&utm_content=all&utm_campaign=daily

[Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τα Ενεργειακά Ποτά]

Ο ΕΦΕΤ εκπόνησε μελέτη σχετικά με την κατανάλωση ενεργειακών ποτών σε μαθητές λυκείου. Στον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να κατεβάσετε τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας: [Κατανάλωση ενεργειακών ποτών από μαθητές]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: