Πόσα φάρμακα πούλησαν οι φαρμακευτικές εταιρείες τα τελευταία 3 χρόνια – Οι πωλήσεις, τα χρέη και οι διαμαρτυρίες

21-thumb-large

Ότι ο ΕΟΠΥΥ χρωστά σε όποιον…μιλά ελληνικά είναι λίγο πολύ γνωστό. Ότι όμως η κυβέρνηση δε φαίνεται να ανησυχεί για τα χρέη της προς τους παρόχους μάλλον δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό. Αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να πρέπει να πληρώνουν όλο και περισσότερα από την τσέπη τους, να αναζητούν φάρμακα τα οποία εξαφανίζονται από τα ράφια των φαρμακείων και να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν από καμία αρμόδια υπηρεσία. Δείτε γιατί εξαφανίζονται φάρμακα από την ελληνική αγορά και γιατί οι εταιρείες διαμαρτύρονται.   

Συχνά πυκνά γνωστά αλλά και απαραίτητα φάρμακα εξαφανίζονται από την ελληνική αγορά. Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι η μη καταβολή των χρεών από τον ΕΟΠΥΥ δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην ομαλή διακίνηση των θεραπευτικών σκευασμάτων στη χώρα μας και ζητούν να αποπληρωθούν άμεσα τα χρέη που προέρχονται μάλιστα ακόμη και από το 2010.
Αναλυτικά οι πωλήσεις και η εξόφληση των φαρμάκων στις φαρμακευτικές εταιρείες με βάση την επίσημη καταγραφή του Συνδέσμου φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος είναι:
Tο ύψος των χρεών του ∆ημοσίου προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη
του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 30.4.2013 ανέρχεται
στα €1.600 εκατ.
Στις 30.04.2013, έχει αποπληρωθεί το 95,4% των οφειλών για τιμολόγια του 2010.
Στις 30.04.2013, το ύψος των χρεών του ∆ημοσίου προς τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις μέλη του ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2010 έως
31.12.2010 ανέρχεται στα €40,5 εκατ.
Τα κύρια σημεία που προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων εισπράξεων,
πωλήσεων και χρεών για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως 31.12.2011 από
τις εταιρίες-μέλη του ΣΦΕΕ είναι :
Το ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς
το ∆ημόσιο την περίοδο από 01.01.2011 έως 31.12.2011 ανήλθε στα €828,6 εκατ.
Στις 30.04.2013, το ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων
μελών του ΣΦΕΕ από το ∆ημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως
31.12.2011 ανήλθε στα €648,4εκατ., δηλαδή έχει αποπληρωθεί το 78,2% των
συνολικών οφειλών του ∆ημοσίου για τιμολόγια του έτους 2011.
Στις 30.04.2013, το ύψος των χρεών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις
για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2011 έως 31.12.2011 ανέρχεται στα
€180,3 εκατ.
Το ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών προς το ∆ημόσιο την περίοδο από 01.01.2012 έως 31.12.2012 ανήλθε στα €991,4 εκατ.
Στις 30.04.2013, το ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων από το ∆ημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2012 έως
31.12.2012 ανήλθε στα €346,7 εκατ. Με άλλα λόγια, την 30.04.2013 έχει
αποπληρωθεί το 34,9% των οφειλών του ∆ημοσίου προς τις φαρμακευτικές
επιχειρήσεις-μέλη του ΣΦΕΕ
Την 30.04.2013, το ύψος των χρεών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις μέλη του
ΣΦΕΕ για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2012 έως 31.12.2012 ανέρχεται στα €651,2 εκατ.
Το ύψος των πωλήσεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων προς
το ∆ημόσιο την περίοδο από 01.01.2013 έως 30.04.2013 ανήλθε στα €330,9 εκατ.
Στις 30.04.2013, το ύψος των εισπράξεων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων μελών
του ΣΦΕΕ από το ∆ημόσιο για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2013 έως
30.04.2013 ανήλθε στα €18,3 εκατ. Με άλλα λόγια, την 30.04.2013 έχει
αποπληρωθεί το 5,7% των οφειλών του ∆ημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.
Την 30.04.2013, το ύψος των χρεών προς τις φαρμακευτικές για τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.01.2013 έως 30.04.2013 ανέρχεται στα €312,6 εκατ.
Διαβάστε επίσης:
Advertisements

2 Responses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: