Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ έως και 31.12.2011

 1945293

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Αντώνης Μπέζας, μετά από συνεργασία με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, ανακοίνωσαν τα ακόλουθα:

Τη Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013, θα πληρωθούν μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ και στους λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί, επιπλέον ποσά συνολικού ύψους 31.986.906,05 ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην ΟΠΑΔ έως και 31.12.2011, στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΕΙΚΤΟ ΠΟΣΟ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ (ιδιώτες) 6.918.828,93 €
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 420.758,23 €
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 16.621.750,19 €
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ –   ΙΔΙΩΤΕΣ (μικροβ. εργαστήρια κλπ) 1.116.212,28 €
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ –   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ 3.731.029,86 €
ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΆ ΠΡΑΞΗ &   ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ιδιώτες) 3.071.802,02 €
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ (ιδιώτες) 106.524,54 €
 ΣΥΝΟΛΟ 31.986.906,05 €

Ο ΕΟΠΥΥ μετέφερε με δύο εντολές πίστωσης το συνολικό ποσό των 61.472.528,57 ευρώ στο ΙΚΑ που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές του έως και 31.12.2011. Η εξόφληση των τελικών δικαιούχων που είναι κυρίως φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και ιδιωτικές κλινικές, ιδιώτες ιατροί, διαγνωστικά κέντρα κλπ, έχει ήδη ξεκινήσει.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: