Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ

254eda_prosklisidioikites

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της αρχικής πρόσκλησης και δεν συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία.

Περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι θα βρείτε στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται παράλληλα να υποβάλουν τα στοιχεία τους και ηλεκτρονικά στην παρακάτω φόρμα:

Συμπληρωματική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: