Ανάκληση παρτίδων της ινσουλίνης NovoMix 30

Penfill2

Η Novo Nordisk Α/S ανακαλεί κάποιες παρτίδες της ινσουλίνης NovoMix® 30 σε συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης – Στην Ελλάδα δεν έχουν εισαχθεί οι συγκεκριμένες παρτίδες.

H Novo Nordisk Α/S ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων ινσουλίνης με τη εμπορική ονομασία NovoMix®30 FlexPen® στις κάτωθι ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία και Σλοβακία. Στην Ιρλανδία και στη Μ. Βρετανία, ανακαλούνται τρεις παρτίδες του προϊόντος NovoMix® 30 Penfill®.

Η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες αυτές αφού καμία από τις συγκεκριμένες παρτίδες δεν έχει διατεθεί στην Ελληνική αγορά από την Novo Nordisk Ελλάς ΕΠΕ, ούτε από τρίτη εταιρεία που θα μπορούσε να είχε κάνει εισαγωγή. Συνεπώς οι διαβητικοί που προμηθεύτηκαν NovoMix®30  στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα λόγω της ανάκλησης αυτής.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: