Πληρωμές ληξιπροθέσμων οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης

011bcd0532afb6b7ca145389b1cb73ea_XL 

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας ανακοίνωσε ότι το μήνα Οκτώβριο οι πληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και 31.12.2011 των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης που οι κλάδοι Υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, είναι οι ακόλουθες:

      

                   ΤΑΜΕΙΟ                                             ΠΟΣΟ

ΙΚΑ                                                 19.172.472 €
ΟΠΑΔ-ΕΟΠΥΥ                                                 22.383.559 €
ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ                                                   2.254.493   €
ΟΓΑ                                                      149.455 €
ΟΑΕΕ                                                 11.148.250 €
ΕΤΑΑ                                                   5.896.084 €
ΤΑΥΤΕΚΩ                                                   1.060.121 €
ΟΙΚΟΣ   ΝΑΥΤΟΥ                                                   5.292.434 €
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ                                                        11.199 €
ΣΥΝΟΛΟ                                                 67.368.067 €

        

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω πληρωμές αφορούν σε φαρμακευτικές εταιρείες, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, φυσικοθεραπευτές, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, ιδιωτικές και ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης κλπ.

Συνολικά έως το τέλος Οκτωβρίου η ληφθείσα χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 1.260.000.620 € εκ των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα συνολικού ύψους 971.688.155 € και από αυτά έχουν εξοφληθεί εντάλματα συνολικού ύψους 902.072.852 €. Δηλαδή, έχει ενταλματοποιηθεί το 77% της ληφθείσας χρηματοδότησης και έχει πληρωθεί το 72%.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: