Apples fight heart disease, cancer and strokes – Τα μήλα, ασπίδα κατά του εμφράγματος και του εγκεφαλικού

apples-stroke-prevention

The old proverb of an apple a day keeps the doctor away is proving to be true.

If there is any one thing that you can do to stay well then it is to eat at least two apples daily according to a whole raft of new scientific research which places apples at the top of the healthy-living tree.

It may sound far-fetched but an apple contains so many beneficial ingredients that it will protect you from contracting a whole range of life threatening conditions such as cancer or suffering a stroke.

The latest pioneering research in America has revealed that drinking apple juice and eating apples can reduce the risk of heart disease.

The clinical trial involved healthy adults drinking 12oz of 100 per cent apple juice daily or eating two apples.

The time it took for cholesterol in the body to oxidise, or break down, increased by up to 20 per cent after just six weeks of following the apple diet.

It turns out that apples contain phytonutrients or phytochemicals (compounds found in plants) which act as antixiodents against LDL (low-density lipoproteins), the damaging portion of cholesterol in the blood stream.

Apples are also rich in pectins, which are soluble fibres which it has been demonstrated are effective in lowering cholesterol levels.

Dianne Hyson, a registered dietician and lead researcher of the study, said: ‘Previous studies have shown that eating fruits and vegetables is associated with a reduced risk of coronary artery disease, but this is the first clinical study to show the potential benefits of active compounds in apple juice and apples.’

‘A very moderate intake of apple juice or apples has the potential to reduce risk factors for heart disease in a fairly short period of time,’ she said. ‘These small diet changes might play an important role in a heart healthy diet.’

Volunteer, father of two Jack Farrell said: ‘If I can get this result from just drinking 12ozs of apple juice a day, it’s definitely worth making part of my daily routine.’

Other amazing facts about apples

Apples ward off strokes

Finnish researchers found that individuals who ate the most apples had the lowest risk of suffering a stroke, due to the benefits of the active compounds called phytonutrients found in apples.

Their conclusion was based on evaluation of dietary records and health outcomes of 9,208 men followed for 28 years.

Apples give you better lungs

British researchers found that apple eaters had better lung function than non-apple eaters.

After analysing the health and dietary records of 2,512 men, scientists discovered a strong link between positive lung function and the number of apples eaten each week.

Although other researchers had suggested that vitamin C from fresh fruit was responsible for improving lung function, this investigation found otherwise.

These researchers believe that it is the consumption of antioxidant-like phytonutrients in apples, such as flavonoids especially one member called quercetin which reduces the risk of cancer and heart attacks. This they say provides an explanation for the healthful effect of apples.

Apples beat cancer

Researchers in Hawaii found that an increased consumption of quercetin (from apples and onions) was associated with a reduced risk of lung cancer.

This was supported by epidemiologists from Finland’s National Public Health Institute who concluded that a flavonoid-rich diet (and particularly those flavonoids from apples) was associated with a reduced risk of developing cancer.

Their study of 9,959 cancer-free men and women revealed that people who regularly consumed the most flavonoid-rich foods were about 20 per cent less likely to develop cancer.

The researchers found that lung cancer was 46 percent lower among those on these diets and that high consumption of apples was also directly associated with the lowest risk for coronary mortality.

This conclusion was based on their analysis of diet and health outcomes of an ongoing study of 5,133 Finnish men and women aged 30-69, who were initially free of heart disease when the study began in 1967.

apple-heart-and-stroke-awareness

«Ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα»

Αν κάθε άνθρωπος πάνω από την ηλικία των 50 ετών έτρωγε ένα μήλο την ημέρα, χιλιάδες πρόωροι θάνατοι από έμφραγμα και εγκεφαλικό θα μπορούσαν να αποφευχθούν κάθε χρόνο, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα, που έρχεται να δικαιώσει το γνωστό ρητό «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα».

Οι ερευνητές είπαν ότι φρούτα όπως τα μήλα φαίνεται να ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία σχεδόν όσο και «θαυματουργά» φάρμακα όπως οι στατίνες που ρίχνουν την υψηλή χοληστερόλη. Οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι, πέρα από τα μήλα, παρόμοια οφέλη έχουν πολλά άλλα φρούτα, αρκεί κανείς να τα τρώει καθημερινά.

Source

Read also:

Η συχνή χρήση μαριχουάνας μπορεί να είναι βλαβερή για τον εγκέφαλο και τη μνήμη – Teen pot use could hurt brain and memory

Η γήρανση οδηγεί στο θάνατο; Όχι πάντα! – Does Age Bring Death? Not For All Species

Ανακαλύφθηκε γονίδιο που ευθύνεται για το 1% όλων των καρκινικών όγκων – Gene promotes one in a hundred of tumours

Εμβόλιο κατά της φυματίωσης μπορεί να βοηθήσει στη σκλήρυνση κατά πλάκας – Tuberculosis Vaccine May Help Prevent Multiple Sclerosis

Advertisements

2 Responses

  1. I agree with you. We should all eat healthier in general. But this research focuses on the beneficial properties of apple.

  2. Christina, those who are eating apples are also probably eating healthier in general and apples alone are not the cause for better heart and circulatory health. You need a healthy large variety of fruits, vegetables, and meats to maintain optimal health. The claim that apples alone will do the trick is misleading since all the other food variables in the tests were not held constant to isolate apples as the sole cause of health improvement. It is misleading to say that only apples were the cause of better health.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: