Διαπίστωση σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

amea

  • Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Φεβρουάριο με Μάρτιο θα κατατεθούν τα σχετικά δικαιολογητικά

Δημοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ  με αριθμό 358/14-2-2014 ο καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Όσον αφορά τα δικαιολογητικά αναφέρεται ότι για το τρέχον σχολικό έτος  κατατίθενται εντός των μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αλλαγή θα έχουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφ’ εξής  καθώς η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων που παρουσιάζονται πιο κάτω  τα ακόλουθα:

α) Αίτηση

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο  οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Τα Νοσοκομεία όπου εδρεύουν οι επιτροπές είναι τα ακόλουθα:

1. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.

2. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ».

3. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

4. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

5. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

6. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΛΑΡΙΣΑΣ.

7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΠΑΤΡΩΝ.

8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

9. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ−ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

11. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ».

12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

13. Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

14. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Προκειμένου να διαπιστωθεί η πάθηση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα συσταθούν επιτροπές έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών οι οποίες θα αποτελούνται από γιατρούς των ακόλουθων ειδικοτήτων:

Παθολογίας, Χειρουργικής, Καρδιολογίας, Νευρολογίας, Ενδοκρινολογίας, Ορθοπεδικής και Οφθαλμολογίας.

Οι Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από Διευθυντές ή Συντονιστές Διευθυντές των αναφερόμενων ειδικοτήτων, προκειμένου για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ή, εφόσον στο νοσοκομείο υπηρετούν Πανεπιστημιακοί ιατροί στις συγκεκριμένες ειδικότητες, από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές των ειδικοτήτων αυτών. Η Γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών ορίζεται με ευθύνη των Δ.Σ. των ανωτέρω Νοσοκομείων.

Η Επιτροπή παραλαμβάνει και εξετάζει τις ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο, οι οποίες φέρουν σφραγίδα από:

i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή

ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή

iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή,

τις οποίες προσκομίζουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Επιτροπή αξιολογεί τη γνωμάτευση του παραπέμποντος ιατρού και − εφόσον χρειάζεται −μπορεί να ορίζεται ειδικός εισηγητής αντίστοιχης ειδικότητας εντός ή εκτός του Νοσοκομείου. Η Επιτροπή εκδίδει Πιστοποιητικό,  στο οποίο ορίζεται επακριβώς η πάθηση του υποψηφίου ολογράφως με τον αντίστοιχο κωδικό του.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: