Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικυρώνει την συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ενισχυμένης φαρμακοεπαγρύπνησης

DRASTHRIOTHTES_FLASH

Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα το συμβιβασμό που επετεύχθη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο κανονισμού που αποσκοπεί στην διασφάλιση της χρηματοδότησης αυξημένης παρακολούθησης των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση, μετά την έγκριση τους («φαρμακοεπαγρύπνηση»), που γίνεται σε επίπεδο ΕΕ. Με την απόφαση αυτή, υιοθέτησε το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μεταξύ της Ελληνικής Προεδρίας και των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής στις 12 Φεβρουαρίου .

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση ενισχύθηκαν το 2010 και, μετά την υπόθεση Mediator, το 2012. Η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα αναμένεται να παράσχει τα μέσα για τη χρηματοδότηση του έργου της αντιμετώπισης των ανησυχιών για την ασφάλεια και τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμάκων. «Η σημερινή συμφωνία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της δημόσιας υγείας, εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του συστήματος, ενώ βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας» , είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Έλληνας Υπουργός Υγείας , κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Για να τεθεί σε ισχύ το σχέδιο κανονισμού θα πρέπει ακόμη να εγκριθεί επισήμως από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από το Συμβούλιο,  μόλις το κείμενο εξεταστεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: