Αναγνώριση Κλινικών Πανεπιστημιακών και Γενικών Νοσοκομείων ως κατάλληλων για την εκπαίδευση και ειδίκευση ιατρών

giatroi

Με αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), αναγνωρίζεται η καταλληλότητα:

–         Της Γ΄ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής του ΓΝ Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», για την εκπαίδευση ιατρών ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας στους μαιευτικούς και γυναικολογικούς υπερήχους.

–         Της Ρευματολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ), για την ειδίκευση ιατρών στην ειδικότητα της Ρευματολογίας.

–         Της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας – Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον», για την ειδίκευση ιατρών στις ειδικότητες της Αιματολογίας και της Κλινικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας).

–         Του Νεφρολογικού Τμήματος – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του ΓΝ Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», για την ειδίκευση ιατρών στην ειδικότητας της Νεφρολογίας. 

Με τις συγκεκριμένες αποφάσεις τα τέσσερα Νοσοκομεία καθίστανται πληρέστερα και λειτουργικότερα ενώ παράλληλα οι ασθενείς θα τυγχάνουν εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.


iWaii – Drop Proof EVA Foam Case ipad Mini (Light Weight) – Kids Friendly – Green Train Shaped Foam Stand Case

Keydex Speaker Stand with iPad Keyboard Dock – UG-H1020 / UGH1020

HTML and CSS: Design and Build Websites

Nite Ize STCK-11-R8 Steelie Car Mount Kit for Cellphones – Retail Packaging

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: